Depolama ve Dağıtım Merkezi Yönetimi

Depo ve dağıtım merkezinin tanımları birbirine benzese de depo ile dağıtım merkezlerinin üstlenmiş oldukları görevler farklıdır. Dolayısı ile depolama hizmeti veren depolar ile dağıtım merkezi olan depoların yönetimi birbirinden farklıdır. Bu iki yönetim şeklini görmeden önce depo tanımı iyice kavranmalıdır. Depo en genel tanımı ile ürünlerin üretim aşamasından başlayıp, tüketim için dağıtım merkezlerine kadar olan bütün faaliyetlerini gerçekleştirmede stratejik bir rol oynayan yerdir. Bu nedenle depolar oldukça önemlidir.

Depolama hizmeti veren tüm yerlerin yani depo, antrepo, dağıtım ve aktarma merkezlerinin ayrı çalışma prensiplerine sahiptir. Dolayısı ile yönetim şekilleri birbirinden farklıdır.

Depo Yönetimi

Depo yönetiminde istiflenecek ürünlerin doğru bir şekilde boşaltılması, ayrıştırılması oldukça önemlidir. Herhangi bir kaza ya da ürüne gelecek zarar ek maliyet oluşturmaktadır. Depo içerisinde istiflenecek her ürünün niteliği ve niceliği bilinmelidir. Bu sayede gerekli olan ürün düzenlenmeleri doğru bir şekilde yapılacaktır. Depolama hizmeti veren depolarda ürünler, nteiliklerine göre ayrıştırmalı ve raflara sıralanmalıdır. Her rafın belirli bir stok sayısı olduğundan mevcut stok sayısının üstüne çıkılmamaya dikkat edilmeli ve stok sayımları için gerekli olan barkod ve etiket sistemi kullanılmalıdır. Depo inşasında kullanılan raf sistemleri, depo zemin malzemeleri, depo içerisinde yer alan kalifiye insan kaynakları ve depo bilgi sistemi, depo içerisinde kullanılan makine ve araçlardan forkliftler ve paletler depo yönetiminin temel unsurlarıdır. Bu temel unsurlar gerektiği şekilde kullanılmalı ve kullanım maliyetleri bilinmelidir.

Depo yönetimi girişiminde bulunacak olan kişinin deponun fizibilitesini yani boyutunu ve planlamasını iyi yapması gereklidir. Bu planlamalar maliyetler ile doğrudan ilişkilidir ve yöneticinin zaman içerisinde oluşabilecek riskleri, getirileri ve götürüleri iyi bir şekilde tespit edip değerlendirmesi gereklidir.

Makalemiz Hakkında Yorum Bırakabilirsiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.