Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Antrepo Depo Nedir?

blog
Genellikle uluslar arası ticaret ile uğraşan firmalar tarafından kullanılan antrepo depo tanımı, ticari niteliğe sahip olan ürün ve malların, gümrük mevzuatı yasalarına göre düzenlenen ve işleyen depolarda istiflenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Antrepo depolar kapalı hava depoları veya açık hava depoları olarak inşa edilebilmektedir ve bu depolarda bulunan ticari mal veya ürünlerin hak sahipleri üzerinde belirli hakları bulunmaktadır.Antrepo depolar kendi içerisinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Antrepo depo çeşitleri olarak da sınıflandırabileceğimiz bu başlıklar genel antrepo depolar ve özel antrepo depolardır. Genel antrepo depo çeşitleri A, B ve F tipi depolar olurken, özel antrepo depo çeşitleri ise C, D ve E tipi depolar olarak bilinmektedir. Antrepo depolar, herkes tarafından kullanılabilmektedir. Fakat bu depoların kullanılmasında belirli ücretler uygulanmaktadır. Ücret ödendiği müddetçe hak sahibi olan kişi tarafından antrepo depo kullanılabilmektedir.Antrepo depolama yapmak isteyen kişilerin depolama yapabilmesi belirli şartlara uyması gerekmektedir. Bu şartlar yasalarca düzenlenmiştir. Bu nedenle herkes antrepo depo sahibi olamamaktadır. Öncelikle bu depoya sahip olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin vergi kaçakçılığından veya vergi zıyaı gibi suçlardan herhangi bir hüküm giymemiş ya da suç işlememiş olması gereklidir. Bu deponun kurulacağı alan belediyenin sahip olduğu sınırlar içerisinde kurulum için izin belgesi belediyeden, belediye sınırları dışında ise valilik tarafından izin belgesi alınmalıdır. İzin belgesi bulunmayan depolar antrepo depolama yasalarına göre suçtur. İzin belgesi almak antrepo depo kurmaya yetmemektedir. Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne de başvuru yapılması gereklidir. Bu müdürlükten gelecek kişiler tarafından kurulacak alan ve kuracak gerçek ya da tüzel kişiler denetlenecektir. Yapılan denetlemeler sonucunda antrepo depo kurulmasına izin verilirse, bu depo tipine sahip olunabilmektedir.

Yorum Yap

Hemen Ara