Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Depo Elemanları Ne İş Yapar?

blog

Depo Elemanları Ne İş Yapar?

Global pazarlar içerisinde yer alan şirketler ürünlerinin stoklanması veya istiflenmesi için depolama ihtiyacı duymaktadır. Depolama ihtiyacı duyan şirketler, ürünlerin düzgün bir şekilde teslim alınması, ürünlerin stok kontrolünün sağlanması ve ürünlerin sevkıyatı gibi işler için depo elemanları veya personellerine ihtiyacı vardır.

Depo Sorumlusu Nedir?

Depo sorumlusu depolanma gereksinimi duyulan malların ya da sevkıyatı yapılacak malların kontrolünü gerçekleştiren kişiye verilen addır. Depo sorumlusu deponun tüm faaliyetleri ile ilgilenmelidir.

Depo Sorumlusunun Görevleri

 1. Depoya gelen malların evrak ve fiziksel uyumluluğunu kontrol etmelidir.
 2. Depo içerisindeki koşulların gelen malların istiflenmesine uygun olup olmadığını belirler.
 3. Depo içerisinde yer alan malların stok kaydını güncel olarak tutar.
 4. Malların depolama alanı içerisindeki düzeni ile ilgilenir.
 5. Yıl sonunda yapılacak envanter defterlerini düzenlemek ile görevlidir.
 6. Depo içerisindeki çalışmalarda vizyon ve misyonları belirler.
 7. Depo maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olan fikirler geliştirir.
 8. Depo içerisindeki sistemlerin daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılması için çalışmalar düzenler.
 9. İş güvenliği ile ilgili çalışanlarını bilgilendirir ve hukuksal yaptırımların uygulanmasını sağlar.

Depo Elemanlarının Görevleri

 1. Kendisine belirtilen talimatları yerine getirebilmeli ve bu talimatların kaydını tutarak faturalandırma işlemini yapabilmelidir.
 2. Defolu veya noksan ürünlerin bulunması durumunda bu malların geri iadesini gerçekleştirmelidir.
 3. Depo içerisinde yer alan araç ve malzemeleri kullanabilmelidir.
 4. Depoda yer alan ürünleri nitelik ve niceliğine göre sınıflandırabilmeli ve düzenleyebilmelidir.
 5. Depodaki ürünlerin zarar görmemesi için gerekli önlemleri alabilmelidir.
 6. Kantar fişi ve sevk pusulaları gibi kayıt altına alınması gereken evrakları düzenli bir şekilde tutmalıdırlar.
 7. Belirlenen zaman aralıklarında stok sayımları yapmalıdırlar ve yıl sonu bu sayımları gerekli kişilere bildirmekle yükümlüdürler.

Yorum Yap

Hemen Ara