Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Depolama Süreçleri Nelerdir?

blog
Depo iş süreçleri olarak 5 aşamadan bahsedebiliriz. Bu aşamalar sırası ile giriş süreci, fiziksel depolama, siparişlerin alınması, ürünlerin ambalajlanması veya paketlenmesi, ürünlerin yüklenmesi veya taşınması olarak belirlenmektedir. Düzenli ve disiplinli bir iş çalışması ile birlikte yürüyen depolarda hem iş hacmi gelişmiştir hem de depo iş süreçleri başarı ile yürütülerek müşterilerin müşteri memnuniyeti sağlanabilmektedir.

1.      Aşama: Giriş Süreci

Giriş süreci, depoya getirilen ürün, mal veya hizmetin karşılaşmış olduğu ilk süreç olarak adlandırılmaktadır. Ürün, mal ya da hizmetler depoda bulunan çalışanlar tarafından veya dağıtım merkezleri tarafından önce kabul ve kontrol edilir. Kabul ve kontrolden sonra istiflenir.

2.      Aşama: Fiziksel Depolama Süreci

Depoya gelmiş olan ürün, mal ve hizmetler özelliklerine, boyutlarına ve kullanılacak olan depo türüne göre sınıflandırılmaktadır. Bu sayede hangi depoda hangi ürün, mal ya da hizmetin istifleneceği belirlenmiş olur. Fiziksel depolama süreci iki bölgeden oluşmaktadır.

a.        Ayırım Bölgesi

Ayırım sürecinde depodaki ürün, mal ya da hizmetler en ekonomik olacak şekilde istiflenmektedir.

b.       İleri Bölge

Ürün, mal ya da hizmetlerin depo çalışanları veya görevlileri tarafından uygun bir şekilde müşteriye yönelik stoklama yaptığı bölgedir.

3.      Aşama: Siparişlerin Alınması

Depolama süreci içerisinde özellikle lojistik firmaların yapmış olduğu aşamadır. Depolanan mal, ürün veya hizmetlerin kalite kontrol aşamasından geçmesi anlamına gelmektedir.

4.      Aşama: Ambalaj veya Paketleme

Ürün, mal ve hizmetlerin yapısına, boyutuna ve özelliğine uygun bir şekilde kalite kontrol aşamasından sonra ambalajlanmasıdır. İstiflenecek mallara uygun ambalaj işlemi gerçekleştirilmelidir.

5.      Aşama: Yükleme veya Taşıma

Ürün, mal ve hizmetlerin depodan çıkışı yapılacağı zaman hangi malların çıkışının gerçekleştiğinin hesaplandığı ve yükleme ya da taşıma araçlarının kullanıldığı aşamadır. 

Yorum Yap

Hemen Ara