Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Depolamada Risk Faktörleri

blog

Depolama sistemleri içerisinde yer alan süreçlerde kaza, hasar ve kayıplar meydana gelebilmektedir. Depo içerisinde hareket yoğun bir şekilde gerçekleştiği için çoğunlukla yükleme ve boşaltma sırasında ürünlerin düşmesi, ezilmesi, kırılması, ambalajlanmış ürünlerin patlaması gibi riskler oluşabilmektedir.Depolar iş risklerinin en yük olduğu çalışma alanlarıdır. Depolama içerisinde her süreçte risk bulunmaktadır. Bu nedenle süreçler içerisindeki riskler hafife alınmamalı ve depo yöneticileri tarafından oluşabilecek riskler iyi değerlendirmeli ve yönetilmelidir. Bu değerlemeler sadece depo içerisindeki maliyetlerin kontrolünü sağlamak açısından değil, depo içerisinde çalışan kişilerin can güvenliği sağlamak, deponun çevre güvenliğini dikkate almak ve tüm bunları yasal çerçeveler içerisinde gerçekleştirmek açısından önemlidir.

Risk Faktörlerinin Çeşitleri

Depo içerisinde yaşanabilecek en genel riskler arasında yangın, sel, su baskınları, toprak kayması, deprem ve fırtına gibi doğal afet riskleri bulunmaktadır. Her depo işletmecisinin bu doğal afetlere karşı önlem alması zorunludur.Depolamada risk faktörleri genel itibari ile 4 başlık altında incelenebilmektedir. Bunları sırası ile iklimsel, fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskler şeklinde yer almaktadır.

1.       İklim Riskleri

Depolama yapılırken hava şartları ve iklim değişiklikleri depolama faaliyetlerini etkilemektedir. Nem, nem değişikliği, ısı, sıcaklık değişiklikleri gibi faktörler depolama için birer risk unsurudur.

2.       Fiziksel Riskler

Mekanik şoklar, ısı şoku, titreşim basınç ve kırılma, aşınma/sürtünme depolanan ürünlerin istiflemesi sırasında yaşanabilecek risk unsurlarıdır.

3.       Kimyasal Riskler

Gerek depo içerisinde gerekse de ürünlerin teslimatı sırasında eşyaların bulundukları ortama uyumsuz olması ve dolayısı ile kimyasal içeriklerinin değişmesi bir risk unsurudur.

4.       Biyolojik Riskler

Biyolojik riskler genel itibari ile gözler görülebilen ve görülemeyen canlı riskleridir. Örnek verilecek olursa; mikro organizmalar, böcekler, kediler ve diğer zararlı canlılar bu risk faktörüne örnektir.

Yorum Yap

Hemen Ara