Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Gümrüksüz Depolama Nedir?

blog

Gümrüksüz depolama bir diğer adı ile geçici depolama olarak bilinmektedir. Geçici depolama alanları olarak günümüzde ambar, depo, ardiye ve hangar kavramları kullanılmaktadır. Gümrüksüz depolamada, istiflenerek eşya her türlü dış etkenden korunması sağlanacak şekilde yapılmış alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu depo veya ambar tipi yerlere araçlar yanaşabilmekte ve geçici olarak eşyaların istiflenmesini sağlayabilmektedir.

Geçici Mal veya Eşya Nedir?

Genel olarak geçici mal veya eşyaya serbest dolaşımda olmayan eşya denebilmektedir. Serbest dolaşımda olmayan eşya ve mallar gümrüğe sunulduktan sonra gümrük tarafından onaylanmış bir işleme tabi tutulur veya gümrük tarafından kullanılırsa, kullanım veya işlem bitinceye kadar gümrüksüz depolama ya da geçici eşya veya mal olma niteliği kazanır.

Geçici Depolama Yerleri Nelerdir?

Geçici depolama yapabilmek için bazı gerekli izinler alınması gereklidir. Antrepo depo tiplerinin kullanılması sebebi ile bu tip depoların açılmasına ve deponun işletilmesine izin vermek için görevli olan kurum Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında yer almaktadır.Geçici olarak depolanan malların satışa sunulduğu alanlar olan gümrüksüz satış mağazalarının kurulmasına ve bu tip depoların işletilmesine ise Gümrükler Genel Müdürlüğü karar vermektedir.

Gümrüksüz Satış Mağazası Ne Demektir?

Gümrüksüz satış mağazaları, Türkiye’ye gelen veya Türkiye’den giden yolcular ile transit yolculara, diplomatik muafiyetten yararlanan kişi ve kurumlara, yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere, uluslar arası sefer yapan uçaklardaki yolculara ve Bakanlıkça belirlenecek diğer kişilere satış yapmak üzere açılan ve özel antrepo sayılan yerlere verilen isimdir. Bu tip mağazalarda geçici depolama yapıldığı için yine gerekli olan izinlerin yazımızda belirtmiş olduğumuz kurumlar tarafından yapılması şarttır. Gerekli izinler alınmadığı takdirde suç işlemekten dolayı cebir cezası ile cezalandırmalar yapılabilmektedir.

Yorum Yap

Depoya ihtiyacım vardır?
Hemen Ara