Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Kapalı Hava Deposu Nedir?

blog

Kapalı hava deposu istiflenen ürünlerin hava ile temasını direkt olarak kesen ve bina yapısında çatı bulunan depolardır. Bu tip depoların kurulumunun maliyeti oldukça yüksektir. Maliyetleri yüksek olmasına rağmen hem güvenilir hem de açık hava depolarına göre daha fazla depolama alanına sahip olması ile bilinmektedir.Kapalı hava deposu veya kapalı depo olarak adlandırılan depolarda çok çeşitli ürün ve malzemeler istiflenebilmektedir. Depo işletmecisi bu tip depo kullanımlarında istediği sektörü belirleyerek ürün stoklaması ya da istiflemesi yapabilmektedir. Kapalı hava deposu içerisinde soğuk hava depoları da yer almaktadır ve soğuk hava depoları kapalı depoların özel bir tipidir.

Kapalı Hava Deposu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kapalı hava depoları inşası ve yapımı bakımından maliyetli olmasına rağmen işletmecisine ve kullanıcısına birden çok avantaj sağlamaktadır. Öncelikle güvenlik açısından hırsızlık olaylarını en aza indirmesi ile ürün kayıp ve israf maliyetlerinden depo işletmecisini muaf etmektedir. Kapalı hava deposunu kullanacak olan kişilerin dikkat etmesi gereken faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz;
  1. Deponun yer seçimi ve planlanması iyi yapılmalıdır. Deponun boyutlarına uygun inşa yapılmalı ve inşa sırasında kullanılacak malzemeler (beton, çelik veya metal) kaliteli olmalıdır.
  2. Bina inşasında kullanılan çatının ısı yalıtımına duyarlı olması gereklidir. Bir tek çatının değil depo zeminin de ısı yalıtımını sağlaması şarttır.
  3. Depo içerisinde istiflenecek ürünlerin bulunması gereken ortam sıcaklığı bilinmeli ve bu sıcaklığa bağlı olarak istifleme yapılması gereklidir. Dolayısı ile depo içerisinde ısı ve sıcaklık kontrollerini sağlayan havalandırma sistemi bulunmalıdır.
  4. Ürünlerin daha kolay istiflenmesini sağlayacak olan raf ve panel sistemleri tercih edilmelidir.
  5. Ekstra güvenlik önlemi gerektirmediğinden kapalı kamera sistemi ile güvenlik sağlanabilmektedir.

Yorum Yap

Hemen Ara