bina durumu tagged posts

Kapalı Hava Deposu Nedir?

Kapalı hava deposu istiflenen ürünlerin hava ile temasını direkt olarak kesen ve bina yapısında çatı bulunan depolardır. Bu tip depoların kurulumunun maliyeti oldukça yüksektir. Maliyetleri yüksek olmasına rağmen hem güvenilir hem de açık hava depolarına göre daha fazla depolama alanına sahip olması ile bilinmektedir.

Kapalı hava deposu veya kapalı depo olarak adlandırılan depolarda çok çeşitli ürün ve malzemeler istiflenebilmektedir. Depo işletmecisi bu tip depo kullanımlarında istediği sektörü belirleyerek ürün stoklaması ya da istiflemesi yapabilmektedir. Kapalı hava deposu içerisinde soğuk hava depoları da yer almaktadır ve soğuk hava depoları kapalı depoların özel bir tipidir.

Kapalı Hava Deposu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...