depo çeşitleri tagged posts

Depo Çeşitleri ve Özellikleri

Depo çeşitleri türlerine göre 3 ana başlıkta toplanabilmektedir. Depo çeşitleri içerisinde bulunan bu 3 depo, hava ile teması bakımından sınıflandırılmaktadır. Dolayısı ile açık hava depoları, kapalı hava depoları ve soğuk hava depoları olarak depoları ayırabilmekteyiz. En genel ayırma yöntemi olan hava ile temas dışında depolar farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilmektedir.

Açık Hava Depoları

Depo çeşitleri içerisinde ilk olarak sınıflandırabileceğimiz depo, açık hava depolarıdır. Açık hava depoları, hava ile tam anlamıyla temas eden depolardır. Yani inşasında temellerin kullanıldığı fakat binayı örtmek adına herhangi bir şekilde çatısı bulunmayan depolara açık hava depoları denmektedir...