depo firmaları tagged posts

Antrepo Depo Nedir?

Genellikle uluslar arası ticaret ile uğraşan firmalar tarafından kullanılan antrepo depo tanımı, ticari niteliğe sahip olan ürün ve malların, gümrük mevzuatı yasalarına göre düzenlenen ve işleyen depolarda istiflenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Antrepo depolar kapalı hava depoları veya açık hava depoları olarak inşa edilebilmektedir ve bu depolarda bulunan ticari mal veya ürünlerin hak sahipleri üzerinde belirli hakları bulunmaktadır.

Antrepo depolar kendi içerisinde iki ana başlık altında toplanmaktadır. Antrepo depo çeşitleri olarak da sınıflandırabileceğimiz bu başlıklar genel antrepo depolar ve özel antrepo depolardır...