depo işratleri tagged posts

Depolama Sistemlerinde Damga ve İşaretler

depo-ısarteleri

Depolama sistemleri içerisinde depo personellerinin veya depo sorumlusunun dikkat etmesi gereken bazı işaretler ve damgalar bulunmaktadır. Bu damga ve işaretlerin anlamları bilinerek depo içerisindeki düzen sağlanmalıdır.

1.      Eşyanın Durması Gereken Yönü Belirten İşaret

Bu işaretin yer aldığı mallar ok yönünün belirttiği yer üste gelecek şekilde istiflenmelidir.

2.      Kırılabilir Eşya Damgası

Depolama damgaları içerisinde en çok kullanılan damgadır. İstiflenecek ürünün kırılabilir yani hassas bir eşya niteliğinde olduğunu belirtir.

3.      Kuru Tutun İşareti

İstiflenen bazı ürünlerin kuru tutulması yani kapalı depolar içerisinde yer almasını gerektiren işarettir.

4.      Isıdan Koruyun Uyarı İşareti

İst...