depo sistemi tagged posts

Kapalı Hava Deposu Nedir?

Kapalı hava deposu istiflenen ürünlerin hava ile temasını direkt olarak kesen ve bina yapısında çatı bulunan depolardır. Bu tip depoların kurulumunun maliyeti oldukça yüksektir. Maliyetleri yüksek olmasına rağmen hem güvenilir hem de açık hava depolarına göre daha fazla depolama alanına sahip olması ile bilinmektedir.

Kapalı hava deposu veya kapalı depo olarak adlandırılan depolarda çok çeşitli ürün ve malzemeler istiflenebilmektedir. Depo işletmecisi bu tip depo kullanımlarında istediği sektörü belirleyerek ürün stoklaması ya da istiflemesi yapabilmektedir. Kapalı hava deposu içerisinde soğuk hava depoları da yer almaktadır ve soğuk hava depoları kapalı depoların özel bir tipidir.

Kapalı Hava Deposu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...

Depo Havalandırma Sistemleri Nasıl Olmalı?

Depo sistemleri için en gerekli olan sistemlerden birisi havalandırmadır. Ürün ve eşyaların istiflenmesine hava şartları oldukça önemlidir. Depo içerisinde yer alan ürünlerin depo havalandırma sistemleri ile korunması gereklidir. Depolarda havalandırma sisteminin yer alması, deponun bulunduğu alan kadar içerisinde temiz ve yeterli hava bulunmasını sağlamaktadır. Depo içerisinde yer alan ürünlerin kötü ve pis havadan korunması sağlanmakta ve bu sayede ürünlere zarar gelmesi önlenmektedir.

Depo havalandırma sistemlerinin bir diğer artısı ısıtma ve soğutma sistemlerini içermesidir...