depo yükleme tagged posts

Depolama Süreçleri Nelerdir?

Depo iş süreçleri olarak 5 aşamadan bahsedebiliriz. Bu aşamalar sırası ile giriş süreci, fiziksel depolama, siparişlerin alınması, ürünlerin ambalajlanması veya paketlenmesi, ürünlerin yüklenmesi veya taşınması olarak belirlenmektedir. Düzenli ve disiplinli bir iş çalışması ile birlikte yürüyen depolarda hem iş hacmi gelişmiştir hem de depo iş süreçleri başarı ile yürütülerek müşterilerin müşteri memnuniyeti sağlanabilmektedir.

1.      Aşama: Giriş Süreci

Giriş süreci, depoya getirilen ürün, mal veya hizmetin karşılaşmış olduğu ilk süreç olarak adlandırılmaktadır. Ürün, mal ya da hizmetler depoda bulunan çalışanlar tarafından veya dağıtım merkezleri tarafından önce kabul ve kontrol edilir. Kabul ve kontrolden sonra istiflenir...