gümrük tagged posts

Gümrüklü Depolama Nedir?

Gümrük gözetimi altında bulunan depolara ve bu depolarda ticari eşya niteliği kazanan mal ve ürünlere veya izin verildiği durumlarda, ihraç eşyalarının konulmuş olduğu depolara gümrüklü depo veya gümrüklü antrepo denmektedir. Bu antrepolar yasal düzenlemelere bağlı bir şekilde kurulmakta ve kurulumu için gerçek ya da tüzel kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Gümrüklü Depolama Çeşitleri Nelerdir?

Gümrüklü depo kullanımlarını günümüzde genel gümrüklü antrepolar ve özel gümrüklü antrepolar olarak iki ayrı sınıfta toplanmaktadır. Uygulamalarda farklı özelliklerinin bulunmasından dolayı bu sınıflandırma yapılmaktadır. A, B ve F tipi antrepolar genel olurken, özel antrepoların içerisinde C, D ve E tipi yer almaktadır.

1...