gümrüksüz depo tagged posts

Gümrüksüz Depolama Nedir?

Gümrüksüz depolama bir diğer adı ile geçici depolama olarak bilinmektedir. Geçici depolama alanları olarak günümüzde ambar, depo, ardiye ve hangar kavramları kullanılmaktadır. Gümrüksüz depolamada, istiflenerek eşya her türlü dış etkenden korunması sağlanacak şekilde yapılmış alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu depo veya ambar tipi yerlere araçlar yanaşabilmekte ve geçici olarak eşyaların istiflenmesini sağlayabilmektedir.

Geçici Mal veya Eşya Nedir?

Genel olarak geçici mal veya eşyaya serbest dolaşımda olmayan eşya denebilmektedir...