taderik depo tagged posts

Tedarikte Depolamanın İşlevi

Depolama hizmetleri ve süreçleri daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar depolama yaptıracak kişiden ürün, mal ve hizmetlerin alınması ile başlamakta ve depodan istiflenen mal, ürün veya hizmetlerin çıkışının tamamlanması ile son bulmaktadır. Bu süreçlerde tedarik zincirini bozmamak ve tıpkı bir zincir halkası gibi planlamalar yapmak oldukça önemlidir.

Ürün, mal ve hizmetlerin depolama yapacak kişiden alınması, depoya getirilmesi ve depodan çıkartılması tedarik zincirinin yapı taşlarıdır. Günümüzde hemen hemen her sektör içerisinde karşılaşılabilecek durumlar arasında kayıplar, israflar ve gecikmeler olabilmektedir. Kayıp, israf ve gecikme maliyetleri depo sahiplerinin tedarik zincirini olumsuz etkiler...