Aydın sok. No:8/1 Ataşehir/İstanbul [email protected]

Tedarikte Depolamanın İşlevi

blog

Depolama hizmetleri ve süreçleri daha önceki yazılarımızda da belirtmiş olduğumuz gibi 5 aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar depolama yaptıracak kişiden ürün, mal ve hizmetlerin alınması ile başlamakta ve depodan istiflenen mal, ürün veya hizmetlerin çıkışının tamamlanması ile son bulmaktadır. Bu süreçlerde tedarik zincirini bozmamak ve tıpkı bir zincir halkası gibi planlamalar yapmak oldukça önemlidir.Ürün, mal ve hizmetlerin depolama yapacak kişiden alınması, depoya getirilmesi ve depodan çıkartılması tedarik zincirinin yapı taşlarıdır. Günümüzde hemen hemen her sektör içerisinde karşılaşılabilecek durumlar arasında kayıplar, israflar ve gecikmeler olabilmektedir. Kayıp, israf ve gecikme maliyetleri depo sahiplerinin tedarik zincirini olumsuz etkiler. Bu zincirin halkalarında yaşanacak olumsuzluklar depolama hizmetleri bakımından ekstra maliyet, ekstra masraf demektir.

Tedarik Zincirinde Depolamanın Önemi

Tedarik zincirinde kayıp, israf ve gecikme yaşanmaması için depolama en verimli ve en etkin biçimde kullanılmalıdır. Tedarik zincirinde depolamanın önemi hız ve uyum çalışmasını bir arada tutmaktan gelmektedir. Depolama yani istifleme yöntemleri ne kadar başarılı ve verimli bir şekilde kullanılırsa, tedarikte oluşacak olumsuzluklar o derece ortadan kaldırılabilmektedir.Depolamada önemli olan hizmet, yatırım ve ekonomik maliyetleridir. Bu maliyetlere ek olarak herhangi bir maliyet çıkması depo sahibini ve işletmeyi olumsuz etkileyecektir. Gerekli iş hacmine sürekli bir biçimde sahip olmak için depolamanın önemi iyi kavranmalıdır. Tedarik zincirinin akışı bozulmamalı ve depolama süreçleri planlandığı şekilde işlemelidir. Bu süreci aksatacak unsurlardan uzak durulmalı ve iş süreçlerinin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi adına depo yönetiminde bulunan tüm kişi ve aletler düzenli çalışma planlarına uymalıdır. İsraf, kayıp veya gecikme maliyetlerine maruz kalmama adına başarılı tedarik şirketleri ile birlikte çalışabilir. Bu sayede depolama maliyetleri azaltılabilmektedir.

Yorum Yap

Hemen Ara