kapalı depo tagged posts

Depo Çeşitleri ve Özellikleri

Depo çeşitleri türlerine göre 3 ana başlıkta toplanabilmektedir. Depo çeşitleri içerisinde bulunan bu 3 depo, hava ile teması bakımından sınıflandırılmaktadır. Dolayısı ile açık hava depoları, kapalı hava depoları ve soğuk hava depoları olarak depoları ayırabilmekteyiz. En genel ayırma yöntemi olan hava ile temas dışında depolar farklı sınıflandırmalara tabi tutulabilmektedir.

Açık Hava Depoları

Depo çeşitleri içerisinde ilk olarak sınıflandırabileceğimiz depo, açık hava depolarıdır. Açık hava depoları, hava ile tam anlamıyla temas eden depolardır. Yani inşasında temellerin kullanıldığı fakat binayı örtmek adına herhangi bir şekilde çatısı bulunmayan depolara açık hava depoları denmektedir...

Kapalı Hava Deposu Nedir?

Kapalı hava deposu istiflenen ürünlerin hava ile temasını direkt olarak kesen ve bina yapısında çatı bulunan depolardır. Bu tip depoların kurulumunun maliyeti oldukça yüksektir. Maliyetleri yüksek olmasına rağmen hem güvenilir hem de açık hava depolarına göre daha fazla depolama alanına sahip olması ile bilinmektedir.

Kapalı hava deposu veya kapalı depo olarak adlandırılan depolarda çok çeşitli ürün ve malzemeler istiflenebilmektedir. Depo işletmecisi bu tip depo kullanımlarında istediği sektörü belirleyerek ürün stoklaması ya da istiflemesi yapabilmektedir. Kapalı hava deposu içerisinde soğuk hava depoları da yer almaktadır ve soğuk hava depoları kapalı depoların özel bir tipidir.

Kapalı Hava Deposu Kullanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler...

Kapalı Depolarda Hangi Rampalar Kullanılır?

Rampa tasarımlarının depo alanı içerisinde nasıl bulunması gerektiğine karar vermek oldukça önemlidir. Kapalı depo planlamalarında rampaların boyutları iyi bir şekilde ayarlanmalıdır. Rampa tasarımları yapılmadan önce kapalı depo sahibinin dikkat etmesi gereken faktörler şunlardır;

  1. Kapalı depo sahası içerisinde kaç adet rampa kullanılacak?
  2. Rampayı kullanacak araçların sayısı nedir?
  3. Rampayı kullanacak araçların boyutu ve ağırlığı nedir?
  4. Depo içerisinde iş yoğunluğunun en yüksek olduğu zamanlarda rampa kaç adet araca hizmet verebilir?
  5. Depo alanı büyüdükçe rampayı kaç adet kullanacak?

Kapalı depo rampalarında bu sorulara verilecek cevaplar oldukça önemlidir. Bu faktörlere dikkat edilmeden rampa tasarımı yapılmaması gereklidir...